Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014г.

 ДОБРЕ ДОШЛИ В ОФИЦИАЛНАТА УЕБ СТРАНИЦА НА ОБЩИНА СМЯДОВО!

 

 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на община Смядово

 

АДРЕС:

гр. Смядово, обл. Шумен, пл. "Княз Борис І" № 2

Работно време: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00 часа

За контакт: Телефон: +359 5351 2033, +359 5351 2130, +359 5351 2808

Факс: +359 5351 2226

E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, www.smyadovo.bg

  

 

 


 

„Да изчистим България за един ден” 2014

Община Смядово ще се включи в кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден”, като са определени места за почистване на територията на гр. Смядово и селата Кълново, Янково, Веселиново и Александрово... повече за организирането на кампанията четете тук.

 


 

При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създалите се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението, е необходимо да се обадите на телефони на дежурните по Общински съвет за сигурност: 05351 2163 или  мобилен: 0886766899От 01.04.2014 в гр. Смядово стартира нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, по проект на Община Смядово, одобрен за финансиране от Фонд „Социална закрила“. Проекта ще се изпълнява в периода от 01.04.2014 до 31.12.2014. Адресът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция е гр. Смядово, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 8/Клуб на инвалида/. Центърът ще бъде отворен всеки работен ден от 09:00 до 17:00ч.

Продължителността на проекта в рамките на бюджетната година е 9 месеца от 01/04/2014 до 31/12/2014.

Общият бюджет на проект "Център за социална рехабилитация и интеграция" /ЦСРИ/ възлиза на 23 429 лева, от които 18 569 лв. са финансирани от Фонд «Социална закрила» и 4860 лева са от «собствен принос».

Всички желаещи да ползват услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“ могат да подават заявления и придружаващия комплект от документи всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00часа в Информационния център на Община Смядово.

Цялото съобщение можете да прочетете тук.

Заявление за ползване на услугата можете да изтеглите от тук.


Община Смядово изпълнява проект „Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ І, квартал 25 по плана на село Веселиново, община Смядово”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.2.13-0003-С0001 по схема BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. повече ...