Република България ● Община Смядово

Контакт

ИВАНКА ПЕТРОВА
Кмет на община Смядово

АДРЕС:

гр. Смядово, обл. Шумен,
пл. "Княз Борис І" № 2

Работно време: 08:00-12:00 и 13:00-17:00 ч.

Телефон: +359 5351 2033, +359 5351 2130, +359 5351 2808

Факс: +359 5351 2226

E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg,

Уеб сайт: www.smyadovo.bg

При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създалите се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението, е необходимо да се обадите на телефони на дежурните по Общински съвет за сигурност: 05351 2163 или мобилен: 0886766899. На телефон 0886766899 можете да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците.