Република България ● Община Смядово

Езици

Бюджет на Община Смядово за 2016

четвъртък, 04.02.2016 г.

Бюджет на Община Смядово за 2016 година (161.4 KB, RAR)

Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти и брой деца за 2016 г. и Формула за разпределение на средства, която е съвкупност от правила за определяне на средствата по училища на ниво ПРБК за 2016 г. (5.53 MB, ZIP)

 

ОТЧЕТИ

 1. Отчет месец Януари, 2016 г. (7.68 MB, ZIP)
 2. Отчет месец Февруари, 2016 г. (7.69 MB, ZIP)
 3. Отчет месец Март, 2016 г. (1.21 MB, RAR)
 4. Отчет месец Април, 2016 г. (5.41 MB, RAR)
 5. Отчет месец Май, 2016 г. (5.4 MB, RAR)
 6. Отчет месец Юни, 2016 г. (5.42 MB, RAR)
 7. Отчет месец Юли, 2016 г. (5.42 MB, RAR)
 8. Отчет месец Август, 2016 г. (5.43 MB, RAR)
 9. Отчет месец Септември, 2016 г. (5.43 MB, RAR)
 10. Отчет месец Октомври, 2016 г. (1.7 MB, ZIP)
 11. Отчет месец Ноември, 2016 г. (1.24 MB, RAR)
 12. Отчет месец Декември, 2016 г. (1.25 MB, RAR)

Отчет І-во тримесечие 2016 г. (5.38 MB, RAR)

Отчет ІІ-ро тримесечие 2016 г. (1.39 MB, RAR)

Отчет ІІІ-то тримесечие 2016 г. (1.84 MB, ZIP)

Отчет ІV-то тримесечие 2016 г. (2.85 MB, RAR)

 

01/02/2017 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2016

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

ЗА 2016 ГОДИНА

 

На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Смядово за 2016 г., което ще се проведе на 09.02.2017 г./четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на Община Смядово.

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Председател на Общински съвет Смядово