Република България ● Община Смядово

Езици

Бюджет за 2017 г. на Община Смядово

вторник, 31.01.2017 г.

 

Бюджет за 2017 г. на Община Смядово (610.35 KB, RAR)

Формула (501.94 KB, JPG) за финансиране през бюджетната 2017 година / Дейност 322 - Училища

Заповед № 130 (190.96 KB, PDF) от 14.02.2017 г. на Кмета на община Смядово

Отчети 2017 г.

 1. месец Януари (1.83 MB, RAR)
 2. месец Февруари (1.71 MB, ZIP)
 3. месец Март (1.74 MB, ZIP)
 4. месец Април (1.75 MB, ZIP)
 5. месец Май  (1.25 MB, RAR)
 6. месец Юни (1.25 MB, RAR)
 7. месец Юли (1.56 MB, ZIP)
 8. месец Август (1.71 MB, ZIP)
 9. месец Септември (1.74 MB, ZIP)
 10. месец Октомври (1.73 MB, ZIP)
 11. месец Ноември (3.47 MB, ZIP)
 12. месец Декември (3.47 MB, ZIP)

Тримесечни отчети 2017 г.

І-во тримесечие (1.93 MB, ZIP)

ІІ-ро тримесечие (1.93 MB, ZIP)

ІІІ-то тримесечие (1.93 MB, ZIP)

ІV-то тримесечие (1.96 MB, ZIP)

 

Бюджетен календар за 2018 г. на Община Смядово (253.61 KB, PDF)

Бюджетна процедура - съставяне на Бюджет 2018 г. на Община Смядово (35.67 KB, PDF)

Баланс (621.09 KB, PDF)

Обяснителна записка (3.1 MB, PDF)

ОПР (728.67 KB, PDF)

Проект на одитен доклад на Сметна палата (966.29 KB, PDF)