Република България ● Община Смядово

Езици

„Да изчистим България заедно” 2017 г.

понеделник, 04.09.2017 г.
Категория: 

  

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За седма поредна година bTV Media Group, неправителствени организации и институции организират кампанията „Да изчистим България заедно”, превърнала се в най-мащабната доброволческа инициатива у нас и част от Глобалното гражданско движение „Let's Do It”, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста.

Уведомяваме Ви, че Община Смядово напълно подкрепя кампанията на bTV Media Group и ОБЯВЯВА, че почистването в община Смядово ще се проведе в периода от 8 до 16 септември 2017г. като се планира почистване на най-уязвимите зони – градска среда, места за отдих и спорт, детски площадки, природни паркове и защитени територии, както и речни корита и водоеми.

Приканваме Ви да се включите в кампанията, като сами определите местата за почистване.

Чували и ръкавици може да получите в офиса на  Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ гр. Смядово. При получаването е необходимо да посочите мястото на почистване, брой участници, предполагаема площ на почистване и място на поставяне на събраните отпадъци, за да се изготви график и да се организира извозването им. Обръщаме внимание, че зелени отпадъци няма да бъдат извозвани в рамките на кампанията! Извозването на отпадъците е ангажимент на Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ гр. Смядово.

Координатор на кампанията: Димитрина Иванова Маринова - Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци“, тел.05351/2130.     

Отговорно лице по организацията по раздаване на чували и ръкавици и събиране и извозване на отпадъците: Диян Богатинов Дончев - Директор на ОП „ЧОБ“, тел. 05351/ 2808 вътр. 118.

Очакваме Ви!

Надяваме се на Вашата активна подкрепа и участие в акцията!

Нека заедно превърнем България и Община Смядово в едно по-чисто и уютно място!

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СМЯДОВО