Република България ● Община Смядово

Езици

Данни за кореспонденция

ОБЩИНА СМЯДОВО

АДРЕС: ПЛ. "КНЯЗ БОРИС І" №2, ГР. СМЯДОВО, П.К. 9820, ОБЛАСТ ШУМЕН

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: obshtina_smiadovo@abv.bg

ТЕЛЕФОН:

05351/20-33, 28-08, 21-20, 21-30, 21-63, 28-92 ФАКС: 05351/22-26

КМЕТСТВО СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО

АДРЕС: УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №24, С.АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, П.К.9829

ТЕЛЕФОН: 05353/22-30

КМЕТСТВО СЕЛО БЯЛ БРЯГ

АДРЕС: УЛ. "ХАН АСПАРУХ" №8, С.БЯЛ БРЯГ, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, П.К.9824

ТЕЛЕФОН: 05352/262

КМЕТСТВО СЕЛО ВЕСЕЛИНОВО

АДРЕС: УЛ. "КРЪЩЕНИЦА" №1, С.ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, П.К.9828

ТЕЛЕФОН: 05353/23-60

КМЕТСТВО СЕЛО ЖЕЛЪД

АДРЕС: УЛ."КАМЧИЯ" №19, С.ЖЕЛЪД, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, П.К.9826

ТЕЛЕФОН: 05352/270

КМЕТСТВО СЕЛО КЪЛНОВО

АДРЕС: УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" №10, С.КЪЛНОВО, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, П.К.9821

ТЕЛЕФОН: 05351/29-21

КМЕТСТВО СЕЛО НОВО ЯНКОВО

АДРЕС: УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №39, С.НОВО ЯНКОВО, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, П.К.9825

ТЕЛЕФОН: 05352/389

КМЕТСТВО СЕЛО РИШ

АДРЕС: УЛ. "КЛОКОТНИЦА" №1, С.РИШ, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, П.К.9830

ТЕЛЕФОН: 05354/22-60

КМЕТСТВО СЕЛО ЧЕРНИ ВРЪХ

АДРЕС: УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №23, С.ЧЕРНИ ВРЪХ, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, П.К.9827

ТЕЛЕФОН: 05352/370

КМЕТСТВО СЕЛО ЯНКОВО

АДРЕС:УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №55, С.ЯНКОВО, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, П.К.9823

ТЕЛЕФОН: 05352/22-89


Полезни връзки:

Антикорупция

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

 

 

Данни за кореспонденция | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.