Република България ● Община Смядово

Езици

Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ

петък, 06.07.2018 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 (20.98 KB, DOCX)

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 (21.02 KB, DOCX)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ (50.78 KB, XLSX)

Вътрешни правила за организацията и реда, за проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, и за установяване на конфликт на интереси в Община Смядово (4.97 MB, PDF)

Заповед за комисия (783.76 KB, PDF)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ (17.94 KB, XLSX)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ (акт.) (17.6 KB, XLSX)

 

Декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

№  име, презиме, фамилия месторабота длъжност по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1 Ивелина  Димитрова ОбА гр. Смядово ст. спец. ГРАО изтегли (PDF)(328.9 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.46 MB, PDF)

ежегодна (449.51 KB, PDF) за 2018 г.

   
2 Елка Тодорова ОбА гр. Смядово спец. ЕП изтегли (PDF)(332.52 KB, PDF)

пред централната Комисия

ежегодна (447.67 KB, PDF) за 2018 г.

   
3 арх. Иван  Иванов ОбА гр. Смядово главен архитект изтегли (PDF)(339.83 KB, PDF) пред Централната комисия    
4 Марияна  Кънева ЦНСТ с. Веселиново директор соц. услуги в общността изтегли (PDF)(331.02 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)

ежегодна (435.16 KB, PDF) за 2018 г.

   
5 Ирена  Вълчева  ОбА гр. Смядово ст. спец. ИРТТ изтегли (PDF)(323.67 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.42 MB, PDF)

ежегодна (438.66 KB, PDF) за 2018 г.

   
6 Радко  Чернаков ОбА гр. Смядово главен счетоводител изтегли (PDF)(334.32 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.45 MB, PDF)

ежегодна (427.08 KB, PDF) за 2018 г.

   
7 Милко  Йоргов ОбА гр. Смядово гл. спец. ОКМДС изтегли (PDF)(327.68 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.5 MB, PDF)

ежегодна (470.98 KB, PDF) за 2018 г.

   
8 Диян  Дончев Общинско предприятие Чистота, озеленяване и благоустройство директор ОП ЧОБ изтегли (PDF)(328.09 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)    
9 Галина  Христова    ОбА гр. Смядово спец. касиер, събирач изтегли (PDF)(325.04 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.44 MB, PDF)

ежегодна (451.47 KB, PDF) за 2018 г.

   
10 Росица  Савева   ОбА гр. Смядово ст. спец. ТСУ изтегли (PDF)(327.22 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.41 MB, PDF)

ежегодна (375.64 KB, PDF) за 2018 г.

   
11 Миглена  Димитрова   ОбА гр. Смядово специалист изтегли (PDF)(329.91 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.45 MB, PDF)

изтегли (1.48 MB, PDF)

ежегодна (315.86 KB, PDF) за 2018 г.

   
12 Станка  Иванова ОбА гр. Смядово ст. спец. ЕП изтегли (PDF)(342.05 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)

ежегодна (426.59 KB, PDF) за 2018 г.

   
13 Румяна  Тодорова ОбА гр. Смядово гл. спец. ЕП изтегли (PDF)(326.03 KB, PDF)

изтегли (326.03 KB, PDF)

ежегодна (446.01 KB, PDF) за 2018 г.

   
14 Мария  Германова  ОбА гр. Смядово гл. специалист изтегли (PDF)(331.84 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.48 MB, PDF)

ежегодна (432.3 KB, PDF) за 2018 г.

   
15 Иванка  Маринова ОбА гр. Смядово спец. АПОН изтегли (PDF)(325.29 KB, PDF)

изтегли (325.29 KB, PDF)

ежегодна (452.4 KB, PDF) за 2018 г.

   
16 Снежана  Недялкова ОбА гр. Смядово ст. спец. Обслужване на едно гише изтегли (PDF)(325.63 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.53 MB, PDF)

ежегодна (458.59 KB, PDF) за 2018 г.

   
17 инж. Камелия  Русева ОбА гр. Смядово гл. спец. ООбС изтегли (PDF)(335.51 KB, PDF) пред Централната комисия    
18 Соня  Христова   ОбА гр. Смядово гл. спец. Данъчен инспектор -счетоводител изтегли (PDF)(331.82 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.49 MB, PDF)

ежегодна (442.44 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна(пр) (453.16 KB, PDF)

   
19 Радостина  Банчева   ОбА гр. Смядово спец. Бюджет и финанси изтегли (PDF)(324.96 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.59 MB, PDF)

ежегодна (425.24 KB, PDF) за 2018 г.

   
20 Красимира  Кирова ОбА гр. Смядово ст. спец. ТСУ изтегли (PDF)(329.91 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.34 MB, PDF)

ежегодна (347.19 KB, PDF) за 2018 г.

   
21 Десислава  Василева ОбА гр. Смядово ст. спец. Чов. ресурси изтегли (PDF)(333.11 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.49 MB, PDF)

изтегли (1.58 MB, PDF)

ежегодна (454.94 KB, PDF) за 2018 г.

   
22 Янка  Димитрова ОбА гр. Смядово гл. спец. Счетоводство изтегли (PDF)(333.04 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.57 MB, PDF)

ежегодна (425.54 KB, PDF) за 2018 г.

   
23 Галин  Неделчев ОбА гр. Смядово специалист ОС изтегли (PDF)(325.22 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.33 MB, PDF)

ежегодна (397.85 KB, PDF) за 2018 г.

   
24 Елка  Кайкова ОбА гр. Смядово секретар изтегли (PDF)(326.25 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.49 MB, PDF)

ежегодна (449.17 KB, PDF) за 2018 г.

   
25 Венета  Копринкова ОбА гр. Смядово ст. спец. Счетоводство изтегли (PDF)(336.56 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.34 MB, PDF)

ежегодна (425.71 KB, PDF) за 2018 г.

   
26 Данка  Митева Кметство с. Веселиново, Община Смядово специалист изтегли (PDF)(332.76 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.52 MB, PDF)

ежегодна (455.79 KB, PDF) за 2018 г.

   
27 Кичка  Желязкова  Км. наместничество с. Бял бряг кметски наместник изтегли (PDF)(325.49 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)

ежегодна (443.37 KB, PDF) за 2018 г.

   
28 Зийнеб  Софу Кметство с. Янково, Община Смядово специалист изтегли (PDF)(328.31 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.46 MB, PDF)

ежегодна (451.87 KB, PDF) за 2018 г.

   
29 Бахтишен  Муталибова Км. наместничество с. Желъд, общ. Смядово кметски наместник изтегли (PDF)(333.58 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)

ежегодна (426 KB, PDF) за 2018 г.

   
30 Желю  Желев Км. наместничество с. Кълново, общ. Смядово кметски наместник изтегли (PDF)(338.33 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.5 MB, PDF)

ежегодна (373.11 KB, PDF) за 2018 г.

   
31 Елис  Назифова кметство с. Риш, Община Смядово специалист изтегли (PDF)(330.6 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.56 MB, PDF)

ежегодна (421.68 KB, PDF) за 2018 г.

   
32 Калоян  Киров   ОбА гр. Смядово директор СА изтегли (PDF)(324.86 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)

ежегодна (385.83 KB, PDF) за 2018 г.

   
33 Димитрина  Маринова ОбА гр. Смядово началник отдел изтегли (PDF)(332.67 KB, PDF) пред Централната комисия    
34 Еленка  Теохарова Км. наместничество с. Александрово, община Смядово кметски наместник изтегли (PDF)(328.08 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.46 MB, PDF)

ежегодна (416.72 KB, PDF) за 2018 г.

   
35 Мария  Георгиева ДГ с. Риш директор изтегли (PDF)(327.31 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.51 MB, PDF)

ежегодна (460.73 KB, PDF) за 2018 г.

   
36 Пепа  Танева ДГ с. Янково директор изтегли (PDF)(327.06 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.49 MB, PDF)

ежегодна (410.4 KB, PDF) за 2018 г.

   
37 Мирослав  Николов ОбА гр. Смядово началник отдел

изтегли (PDF)(324.45 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.32 MB, PDF)    
38 Валентина  Георгиева ДПЛПР с. Черни връх и ЗЖЛПР с. Янково директор изтегли (PDF)(337.12 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.32 MB, PDF)

ежегодна (442.36 KB, PDF) за 2018 г.

   
39 Юлиян  Грешков ОбА Смядово ст. спец. поддръжка комп. с-ми изтегли (PDF)(329.29 KB, PDF)

изтегли (329.29 KB, PDF)

ежегодна (447.85 KB, PDF) за 2018 г.

   
40 Марияна  Желева ДГ Маргаритка директор изтегли (PDF)(333.95 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.51 MB, PDF)

ежегодна (424.81 KB, PDF) за 2018 г.

   
41 Даниела  Димитрова ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
42 Славка  Нонева ОбА гр. Смядово директор ОА изтегли (PDF)(323.15 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.48 MB, PDF)

ежегодна (453.3 KB, PDF) за 2018 г.

   
43 Златка  Кирякова СУ ЗЖЛПР №1 и №2, ДЦПЛУ, ДЦСХ - Смядово директор изтегли (PDF)(327.72 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.48 MB, PDF)

ежегодна (445.24 KB, PDF) за 2018 г.

   
44 Диана Касчиева ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.  

 

   
45 Миленка Христова ДГ с. Янково Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
46 Десислава Недкова ОбА Смядово специалист изтегли (344.05 KB, PDF)

изтегли (1.49 MB, PDF)

ежегодна (456.27 KB, PDF) за 2018 г.

   
47 Миленка Христова ДГ с. Янково Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
48 Марияна Йоргова ОбА Смядово ст. специалист Човешки ресурси изтегли (346.88 KB, PDF)

изтегли (1.52 MB, PDF)

ежегодна (457.72 KB, PDF) за 2018 г.

   
49 Даниела Димитрова ОбА Смядово Декларация по чл. 38, ал. 1, т. 3     изтегли (1.49 MB, PDF)  
50 Анемир Атанасов ОПЧОБиО Директор изтегли (349.09 KB, PDF)

изтегли (1.52 MB, PDF)

ежегодна (427.24 KB, PDF) за 2018 г.

   
51 Десислава Василева ОбА Смядово ст. специалист Човешки ресурси изтегли (348.33 KB, PDF) изтегли (1.56 MB, PDF)    
52 Миглена Димитрова ОбА Смядово специалист изтегли (346.86 KB, PDF) изтегли (1.48 MB, PDF)    
53 Мирела Ганчева ОбА Смядово спец. еколог изтегли (341.33 KB, PDF)

изтегли (1.54 MB, PDF)

ежегодна (442.05 KB, PDF) за 2018 г.

   
54 Ивайло Грозев ОбА Смядово специалист ТСУТО

изтегли (78.07 KB, PDF)

изтегли (78.07 KB, PDF)

изтегли (387.49 KB, PDF)

ежегодна (387.49 KB, PDF) за 2018 г.

   
55 Вероника Димова ОбА Смядово ст. специалист   изтегли (446.27 KB, PDF)    
56 Диян Дончев ОП ЧОБ и О директор изтегли (129.07 KB, PDF) изтегли (765.2 KB, PDF)