Република България ● Община Смядово

Езици

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

понеделник, 15.02.2016 г.
Категория: 
Европейски награди за насърчаване на предприемачество
 

Европейската комисия организира присъждането на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2016

Целта е да бъдат открити и да получат признание онези от вас, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност - в България, служат за пример при прилагането на политика и практика в тази област, повишават вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи предприемачи.

В конкурса за Наградите могат да участват национални, регионални и местни публични институции и публично-частни партньорства от всички държави-членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция. Обособени са два етапа: национален и европейски; кандидатите могат да продължат участие на европейския етап, след като са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката ще бъдат отличени 2 кандидатури в две отделни категории, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса, където жури, съставено от Европейската комисия ще определи най-добрите проекти - по един победител във всяка от шестте категории и един носител на голямата награда. Финалът тази година ще бъде през ноември в Братислава, Словакия, по време на Петата асамблея на малките и средните предприятия.

ЗА КОНКУРСА

Категориите, в които ще се присъждат награди, са шест и всяка от тях ще отличи инициативи, успешно насърчаващи предприемачеството:

1. Насърчаване на предприемаческия дух: присъжда се за дейности и инициативи за насърчаване на предприемаческото мислене и култура, създаването на предприятия и т.н., които инициативи поощряват творческите способности, иновацията и поемането на риск, особено сред младите хора и жените.

2. Инвестиране в изграждането на умения: присъжда се за инициативи за повишаване на предприемаческите, професионалните, техническите и управленските умения.

3. Подобряване на бизнес средата: присъжда се за новаторски политики, които насърчават създаването и растежа на предприятия, опростяват законодателните и административните процедури за бизнеса и прилагат принципа „Мисли първо за малките!“ в полза на малките и средните предприятия.

4. Подкрепа на интернационализирането на бизнеса: присъжда се за инициативи, които насърчават предприятията, и по-специално малките и средните предприятия, да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлагат пазарите в Европейския съюз и извън него.

5. Подкрепа и развитие на зелените пазари и ефикасната експлоатация на ресурсите: присъжда се за политики и инициативи, които улесняват достъпа на МСП до "зелените пазари" и подпомагат да се подобри ефективността на предприятията, чрез зелени технологии или производство на зелени продукти, по-ефективно използване на ресурсите и т.н.

6. Награда за отговорно и интегриращо предприемачество: присъжда се за дейности, които насърчават социално отговорното поведение на фирмите и устойчивите стопански практики в социалната област. В тази категория също така наградата се присъжда и за усилия за насърчаване на предприемаческия дух сред групите в неравностойно положение като безработни, хора с увреждания и хора от етнически малцинства.

Европейската комисия ще присъди Голямата награда на журито за кандидатурата, оценена като най-творческа и вдъхновяваща предприемаческа инициатива. Във всяка категория също ще има по една награда.
Можете да изтеглите  ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ  (DOC)и да го изпратите на националния координатор по Наградите, на следния електронен адрес:

Мехмед Мюхтар
Национален координатор на конкурса
Отдел "Политика за МСП"
Дирекция "Икономически политики за насърчаване"
Министерство на икономиката
тел.: 02 940 75-67
e-mail: m.myuhtar@mi.government.bg

ДОКУМЕНТИ

Mожете да изтеглите следните документи:

1. Формуляр за участие 2016 (DOC)

2. Илюстрован сборник за конкурса през 2013 (PDF)

3. Илюстрован сборник за конкурса през 2014 (PDF)

 

Официална страница: http://www.mi.government.bg/bg/themes/evropeiski-nagradi-za-nasarchavane...

 

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.