Република България ● Община Смядово

Езици

Фонд „Граждански инициативи“

петък, 24.07.2020 г.
Категория: 

Първа проектна процедура на Фонд „Граждански инициативи“ в Община Смядово

 

Община Смядово обявява процедура за набиране на кандидатури за финансиране на местни инициативи.
Приоритетни са следните области:       

 •  Подобряване облика на населените места /почистване, залесяване, оформяне на градински кътове, подобряване състоянието на спортни и детски площадки, поставяне на пясъчници, освежаване чрез боядисване и варосване и др./;
 •  Насърчаване на доброволческа дейност, междукултурно и междуетническо сътрудничество;
 •  Социална сфера;
 •  Организиране на ежегодни конкурси за най-добро населено място, улица и други дейности;
 •  Образование;
 •  Култура;
 •  Спорт.

  Максималната стойност на финансовата подкрепа за една инициатива е 500,00 /петстотин/ лева.
  Обща стойност на фонда: 5 000,00 лв.  
  Краен срок за подаване на предложенията: 17:00 часа на 24.08.2020 г
  .   
   

            Допустими кандидати могат да бъдат организации, читалища, сдружения с нестопанска цел, кметства, пенсионерски клубове, сдружения на собствениците и неформални граждански групи, осъществяващи дейността си на територията на община Смядово и желаят да реализират инициативи в полза на местната общност.

            Предложенията следва да бъдат изготвени, съгласно изискванията на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи. 

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на тел. 05351/20 33, е-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg.

 

Насоки и критерии на ФОНД „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“ за подкрепа на местни инициативи в община Смядово:

Документи за кандидатстване:

Насоки и критерии на фонд Граждански инициативи (74.7 KB, DOCX)

Правилник за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи (68.26 KB, DOCX)

Технически и финансов отчет (59.36 KB, DOCX)

Формуляр за кандидатстване (114.5 KB, DOC)

 

 

Списък на одобрените за финансиране проектни предложения (16.45 KB, DOCX)