Република България ● Община Смядово

Езици

Х. Обредни дейности

1. Сключване на граждански брак и именуване - 20.00 лв.

2. Извършване на тъжен ритуал - 10.00 лв.