Република България ● Община Смядово

Езици

Информация от Община Смядово

четвъртък, 03.10.2019 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Уважаеми жители,            
            На 01.10.2019г., общ. Смядово успешно стартира Кампанията по събирането на опасни отпадъци от домакинствата.        
            На 8.10.2019г., мобилният пункт за събиране на отпадъците, ще бъде разположен на територията на гр. СМЯДОВО и с. ВЕСЕЛИНОВО , както следва:          

           

 • В ГРАД СМЯДОВО - от 09:00 до 12:00 часа – площад по ул. „Славянска“ /старата сграда на общината/.
 • В С.ВЕСЕЛИНОВО - от 13:00 до 15:30 ч. - ул." Брестова"  № 24, пред Здравната служба.           


             Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са:

 1.    Излязло от употреба оборудване- климатици, хладилници, фризери.
 2.    Излязло от употреба електричество и електронно оборудване -телевизори, монитори, видео, телефони, касетофони, радио, фотоапарати, таблети, микровълнови печки, компютри.                              
 3. Спирачни течности, антифризни течности, съдържащи опасни вещества.
 4. Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати.
 5.     Различни видове масла- моторни, трансмисионни, хидравлични, смазочни за зъбни предавки и други.
 6. Бои, мастила, лепила и празни опаковки от такива.
 7. Лекарства с изтекъл срок на годност или излезли от употреба.
 8. Оловни батерии, живачни батерии и акумулатори.
 9.     Киселини- препарати на основата на сярна, азотна и оцетна киселина и кислола. Основи- препарати на основата на амоняк, натриева основа, сода каустик, вар.
 10. Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества.
 11. Препарати за растителна защита и борба с вредителите.
 12. Луминисцентни лампи, живачни термометри, живак, енергоспестяващи лампи, Дървесина, съдържаща опасни вещества и др.

 

            Пълният списък на разрешените за събиране от домакинствата опасни отпадъци, може да видите в сайта на община Смядово.

           

            Напомняме Ви че, изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е напълно ЗАБРАНЕНО!

 

Списък на разрешените за събиране от домакинствата опасни отпадъци

 

15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

Към този код спадат:

 • Празни опаковки от лаково бояджийски материали и покрития с пиктограми за опасност;
 • Домакински препарати и химикали обозначени с пиктограми за опасност;

 

15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали (включително маслени, филтри, неупоменати другаде) за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

Към този код спадат:

 • Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати;
 • Предпазни средства – ръкавици, маски, филтри и други използвани при боядисване, нанасянето на покритие и почистване;

 

16 01 13* - спирачни течности  

 

16 01 14* - антифризни течности, съдържащи опасни вещества

 

АНТИФРИЗНАТА ТЕЧНОСТ  НИКОГА НЕ СЕ СМЕСВА С МАСЛАТА /РЕАГИРАТ/ !!!

 

20 01 13* -  разтворители

Към този код спадат:

 • Разредители съдържащи пиктограми за опасност;
 • Разтворители съдържащи пиктограми за опасност;

 

20 01 14* - киселини

Към този код спадат:

 • Препарати на основата на сярна, азотна и оцетна киселина както и кислола;

 

20 01 15* - основи

Към този код спадат:

 • Препарати на основата на амоняк, натриева основа, сода каустик, вар;

 

20 01 17* - фотографски химични вещества и смеси

Към този код спадат:

 • Фотографски материали с пиктограми за опасност;
 • Препарати за обработка на фотографски филми с пиктограми за опасност;

 

20 01 19* - пестициди

Към този код спадат:

 • Препарати за растителна защита и борба с вредителите (препарати за поддържане на тревни площи, цветя, овощни дървета, зеленчукови растения – пестициди, хербициди) – с пиктограми за опасност;

 

20 01 21* - луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

Към този код спадат:

 • Луминесцентни лампи;
 • Живачни термометри;
 • Живачни ампули от бойлери;
 • Живак;
 • Живачни прекъсвачи;
 • Енергоспестяващи лампи;

 

ДА НЕ СЕ ЧУПЯТ И ДА СЕ ПОСТАВЯТ В СОБСТВЕНИТЕ СИ ОПАКОВКИ, АКО НЯМАТ ТАКИВА ДА СЕ ПРЕПАКЕТИРАТ. !!!!

 

20 01 23* - излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди

Към този код спадат:

 • Климатици;
 • Хладилници;
 • Фризери;

 

20 01 26* - масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25

Към този код спадат:

 • Различни видове масла – моторни, трансмисионни, хидравлични, смазочни за зъбни предавки и други;

 

20 01 27* - бои, мастила, лепила/ адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества

Към този код спадат:

 • Бои с пиктограми за опасност;
 • Мастила с пиктограми за опасност;
 • Лакове с пиктограми за опасност;
 • Грундове с пиктограми за опасност;
 • Лепила с пиктограми за опасност;
 • Смоли с пиктограми за опасност;
 • Силикони с пиктограми за опасност;

 

20 01 29* -  перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества

Към този код спадат:

 • Перилни и почистващи препарати с пиктограми за опасност;
 • Препарати за почистване на стъкла с пиктограми за опасност;
 • Препарати за почистване на фурни с пиктограми за опасност;
 • Белина с пиктограми за опасност;
 • Препарати отстраняващи петна и ръжда с пиктограми за опасност;
 • Препарати за почистване на повърхности с пиктограми за опасност;
 • Дезинфектанти с пиктограми за опасност;

 

20 01 31* - цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

Към този код спадат:

 • Лекарства с изтекъл срок на годност или излезли от употреба;
 • Продукти свързани с грижи по домашните любимци;

 

20 01 33* - батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и не батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии

Към този код спадат:

 • Оловни батерии;
 • Никел – кадмиеви батерии;
 • Живачни батерии;
 • Акумулатори;

 

 

20 01 35* - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

Към този код спадат:

 • Телевизори;
 • Монитори;
 • Видео;
 • Телефони;
 • Факсове / опасна е тонер касетата да не се чупи/;
 • Касетофони;
 • Радио;
 • Фотоапарати;
 • Апарати за кръвно;
 • Компютърни мишки;
 • Таблети;
 • Микровълнови печки;
 • Компютри;
 • Кухненски везни;
 • Хлебопекарни;
 • Мултикукъри;
 • Кухненски роботи;
 • Тостери;
 • И други домакински уреди и инструменти;

 

20 01 37* - дървесина, съдържаща опасни вещества

Към този код спадат:

 • Дървесина съдържаща опасни вещества;
 • Талаш замърсен с опасни вещества;
 • Изрезки замърсени с опасни вещества;
 • Талашитени плоскости замърсени с опасни вещества;
 • Фурнири замърсени с опасни вещества;
 • При разлив на масла сорбента който се използва ще се въведе в тази група.