Република България ● Община Смядово

Езици

Инкасиране на местни данъци и такси

четвъртък, 11.02.2016 г.
Категория: 

 

Инкасиране на местни данъци и такси

„Български пощи” ЕАД разширява дейността си по приемане на суми за местни данъци и такси от данъчно задължените лица в пощенските станции. Разширява се и обхватът на предлаганата услуга. Освен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, от тази година ще се  инкасират и суми за други видове данък – патентен данък, данък върху превозните средства, приходи от наета земя, както и дължимите лихви за посочените задължения. Повече...