Република България ● Община Смядово

Езици

Иванка Петрова, кмет на Община Смядово: Интеграцията на ромите изисква ежедневни усилия

четвъртък, 06.07.2017 г.
Категория: 

По инициатива на кмета на община Смядово Иванка Петрова беше проведена среща между представители на полицията, социални грижи и местните образователни институции на която бяха набелязани конкретни мерки за интегриране на пребиваващите в града ромски семейства от т. нар. „катърджии“. За целта беше сформирана комисия, която до края на месец юли т.г. трябва да извърши щателна проверка дали тези семейства са спазили изискванията за адресна регистрация, какъв е броят на лицата регистрирани в едно жилище и колко са децата подлежащи на  задължително предучилищно и училищно образование.

По време на срещата Марияна Йорданова, директор на СУ“ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Смядово, изрази своята благодарност за предприетата от общинските власти инициатива и сподели, че сега, когато учителите не са сами в усилията си да върнат и задържат децата в училище и получават подкрепата на различни институции, то подобни инциативи ще имат осезаем и дълготраен ефект.

„Тази тенденция в гр. Смядово да се заселват роми „катърджии“ е от няколко години. Те се занимават основно с работа в дърводобива и използват катъри за своята дейност, откъдето идва и това тяхно наименование. Местни фирми ги наемат и вече имаме няколко семейства, които се установиха тук преди години и показаха видими признаци на асоцииране – ходят редовно на работа, а децата им на училище. Сегашните новодошли са предимно от с. Градец (област Сливен) и наброяват около 20 семейства. Ние сме наясно с тревогата на училищните власти от това, че децата от тези семейства се появяват за малко и после спират да посещават  училище. Сега с обединените усилия на местна и държавна власт ще се справим с този проблем. Успяхме да променим навика на тези хора да живеят в палатки и ако искат да останат в Смядово, децата им ще ходят на училище. За целта ще искаме съдействие и от техните работодатели. Това е работещият модел за интеграция на ромите доказан във времето – възрастните на работа, децата на училище. Ние сме изпълнени с уважение към традициите и навиците на различните представители на ромската общност, но сме категорични по отношение на тези наши изисквания, които са задължителни за всеки интеграционен модел“, заяви по време на срещата Иванка Петрова.

 

Кметът на община Смядово Иванка Петрова на посещение в едно от новодошлите ромски смейства

  

В работната среща взеха участие различни представители на държавната и местна власт