Република България ● Община Смядово

Езици

Изменение на НАРЕДБА за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти