Република България ● Община Смядово

Езици

Контакти

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

ОБЩИНА СМЯДОВО - 05351/20-33, 20-40, 21-30, 21-20, 28-08
ФАКС: 05351-2226 ДЕЖУРНИ: 05351/21-63
ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СМЯДОВО - 05351/30-00, 166
ПРОТИВОПОЖАРЕН УЧАСТЪК СМЯДОВО - 05351/28-30, 160
В И К - 05351/21-19
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - 05351/30-61
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ - 05351/20-20
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" - 05351/21-69, 21-84, 20-95
ФИЛИАЛ НА ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - 05351/21-95
АВТОГАРА - 05351/21-23
ЖП ГАРА - 05351/22-24
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - 05351/20-81, 21-81, 22-80
СОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - 05351/20-44, 20-90, 29-24
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ - 05351/28-02

Формуляр за обратна връзка