Република България ● Община Смядово

Езици

Материали за заседание на ОбС Смядово - м. Април, 2017 г.

понеделник, 22.05.2017 г.

Дневен ред (115.9 KB, PDF)

ДЗ № 87/18.04.2017 г., относно: Обсъждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2017 г. (161.1 KB, PDF)

ДЗ № 90/18.04.2017 г., относно: Състояние и анализ на безработицата в община Смядово за периода до м. Март, 2017 г. (180.4 KB, PDF)

ДЗ № 88/18.04.2017 г., относно: Предоставяне на концесия за услуга с предмет: Управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, на Язовир „Янково“, в землището на с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, съставляващ имот:  № 000042, ЕКАТТЕ 87429, АОС № 50/20.04.1999 г. (2.12 MB, PDF)

ДЗ № 89/18.04.2017 г., относно: Предоставяне на концесия за услуга с предмет: Управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, на Язовир „Александрово“, в землището на с. Александрово, общ. Смядово, обл. Шумен, съставляващ имот:  № 000180, ЕКАТТЕ 00330, АОС № 51/20.04.1999 г. (2.07 MB, PDF)

ДЗ № 92/18.04.2017 г., относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия

Докладни и питания