Република България ● Община Смядово

Езици

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ УКАЗ № 163 от 10.08.2015 г.

четвъртък, 01.10.2015 г.
Категория: 

УКАЗ № 163 от 10.08.2015 г. за определяне на 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?"

Обн. - ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на XLIII Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 28.07.2015 г., обнародвано в „Държавен вестник", бр. 58 от 31.07.2015 г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

ПОСТАНОВЯВАМ:

Определям 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?".

Издаден в София на 10 август 2015 г.

 

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

 

Информационен лист (17.69 KB, DOCX)