Република България ● Община Смядово

Езици

Община Смядово обявява Конкурс за мартеница

сряда, 27.01.2016 г.
Категория: 

ПОКАНА

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СМЯДОВО

ОБЯВЯВА  ЕЖЕГОДНИЯ СИ МАРТЕНСКИ КОНКУРС

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРТЕНИЦИ

 

„Пижо и Пенда“

  1. Регламент за участие в конкурса:

 В конкурса могат да участват всички граждани на Община Смядово, разпределени в следните възрастови групи:

  1. І група – до 10 години;
  2. ІІ група – от 11 до 18 години;
  3. ІІІ група над 18 години.

   2. Условия за участие в конкурса:

  1. мартениците трябва да бъдат изработени ръчно;
  2. всяка мартеница  трябва да бъде придружена със следната информация:

                    -   трите имена и възраст на автора/авторите;

        -   училище, извънучилищно звено;

        -   телефон или e-mail за връзка.

Мартениците ще се приемат от 22.02.2016 г. до 26.02.2016 г. в сградата на Общинска администрация – Смядово, пл. „Княз Борис І“ № 2  ( І ет., Информационен център)

 

 

3. Мартениците ще бъдат оценявани в следните категории:

  1. Най - оригинална групово изработена мартеница;
  2. Най - атрактивна индивидуално изработена мартеница;
  3. Най - оригинална тематична  колекция.

 

4.Наградния фонд на конкурса ще включва парична награда и грамота за участие в конкурса.  

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 01.03.2016г. от 10.00 часа  в Ритуална зала -  Смядово намираща се на пл. „Княз Борис І” №2. Наградите на победителите в конкурса ще бъдат връчени лично от кмета на общината – г-жа Иванка Петрова.