Република България ● Община Смядово

Езици

Община Смядово стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Смядово"

вторник, 28.04.2015 г.
Категория: 

Стартира Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“. Община Смядово внесе проектно предложение, което беше одобрено и започва изпълнението на дейностите. По проекта се предвижда да се осигурява топъл обяд на 100 лица от целевите групи по проекта, а именно:

- Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход

- Неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;

- Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии.

Включването в проекта става чрез попълване на заявление-декларация (33.5 KB, DOC) по образец в Община Смядово.