Република България ● Община Смядово

Езици

Обява

четвъртък, 15.01.2015 г.
Категория: 

Във връзка с изменение на закона за подпомагане на земеделските производители, обн. в ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., съгласно чл. 41, ал. 1 Земеделските стопани, които ползват земеделска площ, въз основа на правно основание могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ.

Следва всеки заинтересован земеделски стопанин да посети Общинската служба по земеделие - Смядово и да регистрира правното си основание до 15 ФЕВРУАРИ 2015 г., за да може да кандидитства за плащане/субсидии/ по Схемата за единно плащане на площ в ИСАК.

От Общинска служба по земеделие - Смядово

Целият текст на обявата, можете да прочетете тук (5.14 MB, PDF).

Свързано съдържание: