Република България ● Община Смядово

Езици

Обява

петък, 15.07.2016 г.
Категория: 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОННЕН ЦЕНТЪР  ГР. ШУМЕН

 

П Р О Г Р А М А

Конферентна зала на община Смядово, 21.07.2016г.

 

10:00- 10:40ч.  Откриване на срещата

                           Представяне „Правила за предоставяне на БФП по програмите,  

                           финансирани от  ЕСИФ за периода 2014-2020“- Даниела Йорданова-

                           експерт ИОУ на ОИЦ –  гр. Шумен

 

10:40- 11:00ч.  Въпроси и дискусии

 

11:00-11:30ч.  Представяне на Подмярка 6.3.“Стартова помощ за развитие на малки

                           стопанства“ по ПРСР- Ирена Стефанова- експерт КИЛ на ОИЦ -Шумен

11:30- 12:00ч.  Дискусия и кетъринг

                          Закриване на срещата