Република България ● Община Смядово

Езици

ОБЯВА: Процедура за подбор на ромски медиатори

Прикачен файлРазмер
Обявление691.68 KB
Заявление212.61 KB
Декларация165.86 KB

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект BG06 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино“, по Компонент 2 „Деца в риск” на Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Община Смядово

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА
ПОДБОР НА РОМСКИ МЕДИАТОРИ

Наименование на длъжността: помощник на учителя – ромски медиатор, код по Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/: 53123001

Брой свободни работни места: 2 бр.

Място на работа: ОДЗ „Маргаритка“ – гр. Смядово и ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Риш; ЦДГ „Радост“ – с. Янково и ЦДГ „Детелина“ – с. Веселиново.

Кратко описание на длъжността:

Помощникът на учителя – ромски медиатор е основен посредник между ....