Република България ● Община Смядово

Езици

Обява за свободно работно място

петък, 30.08.2019 г.
Категория: 

ОБЩИНА СМЯДОВО обявява свободно работно място за ДЛЪЖНОСТТА „ЛОГОПЕД“  ЗА РАБОТА В ДГ „МАРГАРИТКА“ ГР. СМЯДОВО по проект BG05M9OP001-2.018-0032 Община Смядово с грижа за всички, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Обявление за свободно работно място (PDF)

Заявление за кандидатстване

Автобиография

Декларация за кандидатстване

Уведомление

Обява за свободно работно място | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.