Република България ● Община Смядово

Езици

Обявен е Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост

вторник, 13.01.2015 г.

Обявен е публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи: 
1.    Сграда за търговия № 1 с АОС № 854/01.04.2008 година, представляваща магазин на 1 (един) етаж в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – ООД, кв. 62б, 
2.    Сграда за търговия №2 с АОС № 855/01.04.2008 година, представляващ магазин на 1 (един) етаж в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – ООД, кв. 62б
Търгът ще се проведе на 30.01.2015 година /петък/ от 11.00 часа в сградата на Община Смядово, гр.Смядово, пл.”Княз БорисІ” №2.
Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от началната тръжна цена – до 12.00 часа на 29.01.2015 година в касата на Община Смядово.

 

Целият текст на Заповедта на Кмета на община Смядово за обявяване на търга - тук (279.92 KB, PDF).