Република България ● Община Смядово

Езици

Обявен е Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост и училищни земи, стопанисвани от общината

вторник, 07.04.2015 г.

Обявен е Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост и училищни земи, стопанисвани от общината.

Заповед № 129 от 01.04.2015 г. на Кмета на община Смядово за обявяване на търга (111.13 KB, DOCX)