Република България ● Община Смядово

Езици

Обявена конкурсна процедура по проект № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

петък, 24.11.2017 г.
Категория: 

В секция "Проекти" за проект № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ е публикувана Конкурсна процедура за подбор на ръководители на групи.

Повече за процедурата, както и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите тук.