Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление и график до СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ

четвъртък, 10.08.2017 г.
Категория: 

Обявление (309.9 KB, PDF) до СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ

График (237.03 KB, PDF)