Република България ● Община Смядово

Езици

Одитен доклад

вторник, 09.12.2014 г.
Категория: 

В секция "Общинска администрация - Бюджет" е публикувано одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на Годишния финансов отчет на Община Смядово за 2013 г.

Свързано съдържание: