Република България ● Община Смядово

Езици

Официална церемония

сряда, 13.05.2015 г.
Категория: 

Във връзка с реализирането на Проект „Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово“ ще се извърши рехабилитация на съществуващ общински път SHU3132/ІІ-73, Радко Димитриево  – Смядово/-Кълново – ІІІ-7301 от км. 0+000 до км. 2+095 и мост при км. 0+200.

На 16.05.2015 г. /събота/ от 14:00 часа ще се проведе официална церемония "Първа копка" в горепосочения пътен участък.

Община Смядово кани всички желаещи жители и гости на община Смядово да присъстват на събитието.