Република България ● Община Смядово

Езици

Отбелязахме Международния ден на Земята, 22 април 2017 г.

събота, 22.04.2017 г.
Категория: 

Световният „Ден на Земята“ се отбелязва всяка година на 22 април за привличане на вниманието върху опазването на планетата и съхраняването на живота върху нея. За първи път инициативата се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г.. Целта е да се обединят хора от цял свят в защита на околната среда.

През 2017 г. Международната мрежа за отбелязване на Деня на Земята стартира глобална кампания за повишаване на знанията и ограмотяване по въпросите за околната среда и климата, в периода до Деня на Земята 2020 г., под мотото „Повишаване на знанията за околната среда и климата“ (Environmental & Climate Literacy). Мотото на Кампанията за Деня на Земята през 2017 г. е „Повишаване на знанията за околната среда и климата“.

 

 

По повод  „Деня на Земята“ в Община Смядово се организираха и проведоха следните мероприятия:

- Провеждане на кампания „Дървото на живота“ с родители и деца от ДГ „Маргаритка“ гр.Смядово под патронажа на Кмета на Общината на 11.04.2017г. както беше обявено в поканата за мероприятието на 11 април 2017 г. в 10:00 часа деца и техните родители се включиха в инициативата "Дървото на живота" 2017. Бяха посадени фиданки - явор и червен дъб:

Станислав, Ивлена, Миша – червен дъб

Николай Даниелов – шестил

Даная Савева – явор

Алейна Хюсеин – явор

Венцислав Георгиев - явор

Жасмина Николова – явор

Калоян Янков - шестил

Даная Димитрова – червен дъб

Станимир Спасов – явор

Александра Георгиева – явор

Габриела Красимирова – шестил

Виктория Василева – явор

Пресиян Петров – явор

2 група „Синчец“ – червен дъб

1 група „Теменужка“ – червен дъб

Екатерина Милкова – явор

Елиф Али – червен дъб

 

- В ОУ „Васил Априлов“ с. Риш: Залесяване на овошки в училищния двор, изложба от рисунки на тема „Пазете горите“ и пролетно почистване на училищния двор.

- В ДГ „МАРГАРИТКА“ гр.Смядово имаме обявен конкурс за детска рисунка на тема „Нашия дом – Земята“ от 18 – 21.04.2017г. и на 26.04.2017г. от 10.30ч. представяне на презентация на тема „Опазване на Околната среда“ от назначените на длъжност „Еколог“ по Проект BG05M9OP001-1.002-0085„Ние сме активни и посоката избираме сами“Осъществява се с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  на Община Смядово.

- В ДГ „Радост“ с.Янково: Озеленяване на двора с храсти и дръвчета (19.04.2017г.), интервю с децата коментар по тема „Чиста Земя – здрави деца“ на 20.04.2017г., изложба от предмети изработени чрез използване на отпадъчни материали 21.04.2017г., анкета с родители на тема „Чиста Земя – здрави деца“ на 19.04.2017г.,  изложба „Да си представим и нарисуваме най-хубавата околна среда“ – изложба от рисунки на деца 18.04.2017г. и концерт от песни и стихове за „Чиста околна среда“ 20.04.2017г.

- В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр.Смядово: Изготвяне на табло с информация за Деня на Земята (21.04.2017г.), почистване на дворната площ на училището (21.04.2017г.), представяне на презентация от представители на БУЛЕКОПАК на тема „Разделно събиране на отпадъци“ за учениците от начален етап на 20 април 2017г. и  викторина с награди.