Република България ● Община Смядово

Езици

ПОКАНА

сряда, 15.06.2016 г.
Категория: 

П О К А Н А

 

На 21.06.2016 г. /вторник/ от 18.30 ч., с Решение: № 1/27.05.2016 г. на Читалищното настоятелство към НЧ „БРАТСТВО 1860“ гр. СМЯДОВО,

в зрителната зала на НЧ „БРАТСТВО 1860“ гр. СМЯДОВО, с адрес: пл. „Княз Борис I” № 1 е насрочено

Отчетно – изборно събрание

при следния:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Отчет за дейността на Читалищното настоятелство за периода 2013 – 2016 г. Докл.: Стоян Шайков
  2. Отчет на проверителна комисия за отчетен период 2013 – 2016 г. Докл.: Живка Стоева
  3. Избор на нови изпълнителни органи - читалищно настоятелство и проверителна комисия.

 

От Читалищното настоятелство към НЧ „БРАТСТВО 1860“ ГР. СМЯДОВО