Република България ● Община Смядово

Езици

Покана

четвъртък, 03.05.2018 г.
Категория: 

             П О К А Н А

                     Кооперация „ Голяма Камчия ” гр.Смядово

     кани своите член-кооператори на годишно отчетно събрание на

18.05.2018 год.от 17 часа в стола на кооперацията,

                                        при следния дневен ред:

1.Отчет за работата на УС за 2017 год.

           2.Финансов отчет за 2017 год.

3.Отчет за работата на КС за 2017 год.

4.Избор на пълномощници.