Република България ● Община Смядово

Езици

Покана

вторник, 06.12.2016 г.
Категория: 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР.СМЯДОВО

9820 гр.Смядово,общ.Смядово, ул.”Черноризец Храбър”№16

тел. 05351/20-90, e-mail sou_smiadovo@abv.bg

_________________________________________________________________________________________

Изх.№ 1496/06.12.2016 г.

ПОКАНА

       На 22 декември 2016 г. от 17.30 часа ще се проведе събрание на родителите на учениците от СУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Смядово при следния дневен ред:

  1. Излъчване на представители на родителите за членове на обществения съвет към СУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Смядово.

 

        За участие в събранието са поканени родителите, излъчени на родителските срещи на класовете.

         Място на провеждане на събранието – СУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Смядово, Корпус 1.

         Правомощията на обществения съвет (132.46 KB, PDF) са оповестени на сайта на Община Смядово - www.smyadovo.bg.

Директор: Марияна Живкова Йорданова