Република България ● Община Смядово

Езици

Покана за публично обсъждане

Покана за публично обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Смядово за 2014 г.

 

На основание чл. 14 и чл. 21, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси

КАНИМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Смядово за 2014 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 09.02.2015 г. /понеделник/ от 14:00 ч. в Конферентната зала на Община Смядово.

 

МАРГАРИТА КИРАНОВА

Председател на Общински съвет Смядово