Република България ● Община Смядово

Езици

Покана за публично обсъждане

вторник, 29.11.2016 г.
Категория: 

ПОКАНА

За обществено обсъждане на проекта за бюджета на Община Смядово за 2017 год.

Община Смядово на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, организира обществено обсъждане на проекта за бюджета на общината за 2017 г.

Обсъждането ще се проведе на 06.12.2016 г./вторник/ от 9,00 часа в заседателната зала  в сградата на Общинска администрация.

Кметът на Община Смядово кани граждани на общината, ръководителите на детски и учебни заведения и ръководители на дейности към общината да се включат в обсъждането и да направят своите предложения и препоръки към общинския бюджет.

Вашите предложения за бюджет 2017 г. може да направите и писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: obshtina_smiadovo@abv.bg.