Република България ● Община Смядово

Езици

Покана за публично обсъждане

четвъртък, 28.12.2017 г.
Категория: 

ПОКАНА

За обществено обсъждане на проекта за бюджета на община Смядово за 2018 год.

Община Смядово на основание Закона за публичните финанси, организира обществено обсъждане на проекта за бюджета на общината за 2018 г.

Обсъждането ще се проведе на 09.01.2018 г./вторник/ от 9.30 часа в заседателната зала  в сградата на общинска администрация.

Кметът на Община Смядово кани граждани на общината, ръководителите на детски и учебни заведения и ръководители на дейности към общината и всички заинтересовани лица да се включат в обсъждането и да направят своите предложения и препоръки към общинския бюджет.

Вашите предложения за бюджет 2018 г. може да направите и писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina_smiadovo@abv.bg.