Република България ● Община Смядово

Езици

Покана за публично обсъждане на бюджет 2016 г. на Община Смядово

сряда, 18.11.2015 г.

ПОКАНА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 84, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА  СМЯДОВО ЗА 2016 ГОДИНА, което ще се проведе на 27.11.2015 г. /петък/ от 16,00 часа в ЗАСЕДАТЕЛНАТА залата на Община Смядово.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на община Смядово