Република България ● Община Смядово

Езици

Покана за публично обсъждане на изпълнението на бюджета за 2016 г.

сряда, 01.02.2017 г.
Категория: 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2016

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

ЗА 2016 ГОДИНА

 

На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Смядово за 2016 г., което ще се проведе на 09.02.2017 г./четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на Община Смядово.

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Председател на Общински съвет Смядово