Република България ● Община Смядово

Езици

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2015

понеделник, 08.02.2016 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО 

ЗА 2015 ГОДИНА

 

На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Смядово за 2015 г., което ще се проведе на 17.02.2016 г./сряда/ от 14:00 часа в Конферентната зала на Община Смядово.

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Председател на Общински съвет Смядово

 

Документи - Отчет на бюджет за 2015 г. на Община Смядово (893.75 KB, ZIP)