Република България ● Община Смядово

Езици

Покана за участие в пресконференция

петък, 18.08.2017 г.
Категория: 

 

 

 

ПОКАНА

за

участие в пресконференция

относно мероприятие „Смядово пее и танцува”

по проект на Община Смядово, финансиран от Фонд „Социална закрила”

 

  Уважаеми граждани, представители на медии, социални услуги, бизнес, колеги,

  Община Смядово Ви кани за участие в пресконференция относно мероприятие „Смядово пее и танцува”, по проект финансиран от Фонд „Социална закрила”, която ще се проведе на

24 август 2017 г. от 11.00 часа в залата на Възрожденски комплекс – гр. Смядово.

  Целта на събитието е да се информират заинтересованите страни и широката общественост за съдържанието на проекта, неговата социална насоченост, цели и  дейности, както и очакваните резултати.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово

 

За допълнителна информация:

инж. Камелия Русева,

тел. за контакт: +359 (0) 899 80 20 31

                           +359 (0) 5351 21 30

електронна поща: sm159753@abv.bg