Република България ● Община Смядово

Езици

Предложение за изменение на наредбата за паркиране

понеделник, 24.07.2017 г.

Предложение за изменение на НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО, Приета с Решение № 252 по Протокол № 7 от 25.07.2013 г. от заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО/ Изменение на Чл.4. ал. 3 Картите се издават в срок от 7 дни, считано от датата на подаване на искането, придружено с документите посочени в ал. 2.