Република България ● Община Смядово

Езици

Предстоящ търг

понеделник, 20.04.2015 г.

Публичен търг

Издадена е Заповед № 149 от 06.04.2015 г. на Кмета на община Смядово (274.47 KB, PDF) за обявяване на Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ терен от 32 (тридесет и два) кв.м., част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – ООД, кв. 62б, с идентификатор 67708.308.53 (шест седем седем нула осем точка три нула осем точка пет три) по плана на гр.Смядово и административен адрес: гр.Смядово, ул. “З.Ж.Величков“ № 2д, за периода от 1 май до 30 октомври.