Република България ● Община Смядово

Езици

Приемане на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Смядово

петък, 19.04.2019 г.

Мотиви (74.5 KB, DOC)

Проект (242 KB, DOC) на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Смядово

С П Р А В К А

за постъпили предложения, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Във връзка с проведените обществени консултации, съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, по приемането на проект на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Смядово и в изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, предоставям следната информация: В законоустановения срок, няма постъпили предложения и становища относно проекта на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Смядово.

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово