Република България ● Община Смядово

Езици

Процедура за провеждане на ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост на Община Смядово, в землището на село Бял бряг, отдел 250, подотдел „о1“

Прикачен файлРазмер
Заповед № 511/ 03.09.2014 г.472.3 KB

Място, ден и час на провеждане на търга.

  • Първа дата на провеждане на търга е 16.09.2014г. от 10.30 часа в Заседателната зала в сградата на община Смядово, гр. Смядово, пл. „Княз Борис І”№2, ет.2, стая № 10;
  • Втора дата на провеждане на търга 19.09.2014г. от 10.30 часа в Заседателната зала в сградата на община Смядово, гр. Смядово, пл. „Княз Борис І”№2, ет.2, стая № 10, при същите условия и цени.