Република България ● Община Смядово

Езици

Проект „ЧЕТЕМ, ЗНАЕМ, УСПЯВАМЕ”

петък, 25.03.2016 г.
Категория: 

                                

 

ПРОЕКТ „ЧЕТЕМ, ЗНАЕМ, УСПЯВАМЕ”

 

Училищното настоятелство и библиотеката при СОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Смядово работят от месец декември 2015 г. по проект „Четем, знаем, успяваме” по програма „Знание за успех” 2015-2016 г. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Работилница за граждански инициативи” и SAP Labs България и е на стойност 5 692 лв., от които собствен принос, осигурен от Училищното настоятелство – 700 лв. и 4 992 лв., предоставени от  финансиращата организация.

Проектът предвижда модернизиране на училищната библиотека, изграждане и оборудване на информационен център с необходимата техника – софтуерен продукт, лаптоп, мултимедиен проектор. Предстои частична подмяна на мебелите в библиотеката и обогатяване на библиотечния фонд с нови книги и електронни носители на информация.

Цел на проекта – превръщане на библиотеката в съвременен библиотечно-информационен център и място за стойностно оползотворяване на свободното време на ученици и учители.

По проекта са предвидени различни дейности – дискусии, публични изказвания, състезание, драматизация, «На прага на живота» -  обучителни модули.

Настоящата публикация стана възможна благодарение на помощта на Фондация "Работилница за граждански инициативи" по програма "Знания за успех" с финансовата подкрепа на SAP Labs България.


Осъществени дейности по проект «Четем, знаем, успяваме»:

1. Презентация и  разговор-дискусия   на тема „Словото-сила или слабост”. В дискусията се включиха ученици от ІХ-ХІІ клас, учители.

  

                             

Инициативата стана възможна благодарение на помощта на Фондация "Работилница за граждански инициативи" по програма "Знания за успех" с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

2. Обучителен модул  по дейност „На прага на живота”. Ученици от ХІІ клас представиха свои проекти по програми за  финансиране. В мероприятието участваха ученици, учители, родители.

   

                                            

Инициативата стана възможна благодарение на помощта на Фондация "Работилница за граждански инициативи" по програма "Знания за успех" с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

3. Обучителен модул  по дейност „На прага на живота”. Ученици от ХІІ клас представиха свои бизнес планове. В мероприятието участваха ученици, учители, родители.

  

                                                        

Инициативата стана възможна благодарение на помощта на Фондация "Работилница за граждански инициативи" по програма "Знания за успех" с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

4. Разговор-дискусия  на тема „За и против четенето”. Участваха ученици от VІІІ – ХІІ клас, учители.

  

                                                    

Инициативата стана възможна благодарение на помощта на Фондация "Работилница за граждански инициативи" по програма "Знания за успех" с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

5. Състезание по български език и литература „Четенето лесно и интересно”. Участваха ученици от VІІІ – ХІІ клас, учители.

   

                                                   

Инициативата стана възможна благодарение на помощта на Фондация "Работилница за граждански инициативи" по програма "Знания за успех" с финансовата подкрепа на SAP Labs България.