Република България ● Община Смядово

Езици

Проект № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

ГЛАВНА ЦЕЛ: Подобряване на условията за равен достъп до училищно образование, засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес, включване на родителите в образователния процес и преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 272 953,80 ЛВ.,

ОТ КОИТО  232 010,73 ЛВ.  ЕВРОПЕЙСКО И

40 943,07 ЛВ. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ

 

НАЧАЛО: 05.07.2017г.

КРАЙ: 05.07.2019 г.


16/03/2019 г.

Община Смядово удължава процедурата

за подбор по документи на медицински специалисти-гинеколог и ендокринолог до 17.00 ч. на 29.03.2019 г.

 

 

15/02/2019 г.

Община Смядово удължава процедурата

за подбор по документи на медицински специалисти-гинеколог и ендокринолог до 17.00 ч. на 15.03.2019 г.

 

 

14/01/2019 г.

О Б Я В А

 

      Във връзка с изпълнение на дейност № 5 „Осигуряване на специализирана подкрепа на учениците от етническите малцинства“ по проект BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“, финансиран с договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0039-С01 по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Община Смядово

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА  МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

  1. Гинеколог – 1 бр.
  2. Ендокринолог – 1 бр.

Документи:

1. Пълен текст на обявата (96.53 KB, DOCX)

2. Заявление/образец/ (91.9 KB, DOCX)

3. Автобиография/образец/ (64.71 KB, DOCX)

4. Декларация за участие в образец (90.32 KB, DOCX)

5. Декларация лични данни (27.6 KB, DOCX)

 

 


19/11/2018 г.

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“, финансиран с договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0039-С01 по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Община Смядово ОБЯВЯВА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛОГОПЕД.

Документи:

1. Обява (96.07 KB, DOCX)

2. Заявление - образец (91.41 KB, DOCX)

3. Автобиография - образец (63.77 KB, DOCX)

4. Декларация за участие в проект - образец (90.42 KB, DOCX)

5. Декларация - лични данни (27.84 KB, DOCX)


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие във втори етап ( интервю) за  длъжността Логопед по проект BG05M2OP001-3.002-0039  „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ (217.18 KB, PDF)


Списък на класираните кандидати (299.93 KB, PDF) за длъжността Логопед по проект BG05M2OP001-3.002-0039 "Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

 


15/10/2018 г.

О Б Я В А

      Във връзка с изпълнение на дейност № 5 „Осигуряване на специализирана подкрепа на учениците от етническите малцинства“ по проект BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“, финансиран с договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0039-С01 по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Община Смядово

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА  МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

  1. Вирусолог – 1 бр.
  2. Специалист по здравословно хранене/диетолог – 1 бр.

Пълният текст на обявата, както и документи за кандидатстване:

 


03/09/2018 г.

О Б Я В А

      Във връзка с изпълнение на дейност № 5 „Осигуряване на специализирана подкрепа на учениците от етническите малцинства“ по проект BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“, финансиран с договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0039-С01 по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Община Смядово ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА  МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ.

Обява (96.47 KB, DOCX)

Заявление (91.75 KB, DOCX)

Декларация (90.36 KB, DOCX)

Автобиография (64.26 KB, DOCX)


12/10/2018 г.

Списък на определените за длъжността Медицински специалист кандидати по проект BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ (256.23 KB, PDF)


 

 

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Смядово като бенефициент по проект № BG05M2OP001-3.002-0039 “Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-3.002-0039-C01 по  процедура № BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция за представяне и популяризиране на дейностите по проекта.

Пресконференцията ще се състои на 11.12.2017 г. (понеделник) от 14:30 ч. в Конферентната зала на Музеен комплекс - гр. Смядово, ул. „Йордан Овчаров” № 4.

 

Каним всички желаещи — учители, ученици, преподаватели, родители, представители на медии и широка общественост, да присъстват на събитието!


                                                                                 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

            На 11.12.2017 г. (понеделник) от 14:30 ч. в Конферетната зала на Музеен комплекс - гр. Смядово, ул. „Йордан Овчаров” № 4 ще се проведе начална пресконференция за представяне на дейностите по проект № BG05M2OP001-3.002-0039 “Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-3.002-0039-C01 по процедура № BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

            Стойността на проекта е 272 953, 80 лв., от които 232 010, 73 лв.( 85%) финансиране от ЕСФ и 40 943, 07 лв. (15%) Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Община Смядово е бенефициент в партньорство със сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ гр. Велико Търново, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово, ОУ “Васил Априлов“ с. Риш и ОУ „Христо Ботев“ с. Янково.

Общата цел на проект „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ е  подобряване на условията за равен достъп до училищно образование, засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес, включване на родителите в образователния процес и преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

В планираните дейности ще бъдат обхванати 251 ученици и младежи от етническите малцинства (включително роми) в община Смядово. Друга целева група са родителите (на децата от етнически малцинства и деца от български произход), с участието на които ще бъдат реализирани дейности за спечелване на тяхната подкрепа за образователна интеграция.

С изпълнението на проекта се цели да се отговори на конкретните нужди и да се постигне ефективно решаване на основните проблеми, свързани с образователната интеграция на учениците от етническите малцинства, чрез подобряване на образователната среда и активно социално приобщаване. Ще се повиши интереса към училищната институция, което от своя страна ще доведе до намаляване броя на безпричинните отсъствия. Децата едновременно ще опознаят и ще популяризират богатия фолклорен свят на различните етноси. Изпълнението на  дейностите по проекта ще даде възможност за изява на талантливи деца и ще насърчи участието на родителите в образователния процес, ще се преодолеят негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.


24/11/2017 г.

Конкурсна процедура - Ръководители групи

Документи:

  1. Конкурсна процедура за подбор на ръководители на групи (428.58 KB, PDF)
  2. Заявление - Ръководител клуб (91.47 KB, DOCX)
  3. Автобиография - образец (64.29 KB, DOCX)
  4. Декларация за участие в проект (90.39 KB, DOCX)

 

 

11/12/2017 г.

Списък на определените за длъжността Ръководител клуб кандидати по проект BG05M2OP001-3.002-0039  „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ (256.19 KB, PDF)


 

 


 

Списък на класираните кандидати за длъжността Логопед по проект BG05M2OP001-3.002-0039

 „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

 

         
         

Три имена

 

Подбор по документи

Брой точки (0-6)

     

Интервю

Брой точки (0-18)

Обща      оценка

(0 – 24)

 

1.

 

Надежда Николаева Никова

 

3 т.

 

17.67 т.

 

20.67 т.

 

2.

 

Вяра Георгиева Владимирова

 

3 т.

 

15.67 т.

 

18.67 т.

 

3.

 

Нина Радославова Чакърова

 

2 т.

 

16.33 т.

 

18.33 т.

 

4.

 

Цветелина Христова Добрева

 

3 т.

 

12.33 т.

 

15.33 т.

 

Председател на конкурсната комисия:

Димитрина Маринова

Началник отдел РРЕХДМД и ръководител на

Проект № BG05M2OP001-3.002-0039

 „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“


 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие във втори етап ( интервю) за  длъжността Логопед по проект BG05M2OP001-3.002-0039  „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

 

       І. Допуснати за участие до втори етап са:

 

      1. Цветелина Христова Добрева – 3т.

      2. Нина Радославова Чакърова – 2т.

      3. Надежда Николаева Никова – 3 т.

      4. Вяра Георгиева Владимирова -3 т.

     

      ІІ. Недопуснати за участие до втори етап: няма недопуснати кандидати

    Допуснатите кандидати следва да се явят на интервю на 05.09.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала, разположена на втория етаж, в административната сграда на община Смядово.

Председател на конкурсната комисия:

Димитрина Маринова

Началник отдел РРЕХДМД и ръководител на  

     Проект № BG05M2OP001-3.002-0039

    „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие във втори етап ( интервю) за  длъжността Психолог по проект BG05M2OP001-3.002-0039  „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

             І. Допуснати за участие до втори етап: няма допуснати кандидати

            ІІ. Недопуснати за участие до втори етап са:

  1. Ваня Радева Гочева

Мотиви: Кандидатът е представил непълен комплект документи, а представените документи не са по образец, съгласно изискванията посочени в обявата.

 

Председател на конкурсната комисия:

         Димитрина Маринова

         Началник отдел РРЕХДМД и ръководител на  

         Проект № BG05M2OP001-3.002-0039

         „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“


Обява за свободни работни места за длъжностите "логопед" и "психолог"


Обява за свободни работни места (500.54 KB, PDF)


Стартира проектBG05M2OP001-3.002-0039

„Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

 

            От 05.07.2017 г. Община Смядово започна изпълнението на дейностите по проект № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“, по процедура № BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 гСтойността на проекта е 272 953, 80 лв., от които 232 010, 73 лв.( 85%) финансиране от ЕСФ и 40 943, 07 лв. (15%) Национално съфинансиране. Срок за изпълнение24 месеца. Община Смядово е бенефициент в партньорство със сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ гр. Велико Търново, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово, ОУ “Васил Априлов“ с. Риш и ОУ „Христо Ботев“ с. Янково.

            Основната цел на проекта е подобряване на условията за равен достъп до училищно образование, засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес, включване на родителите в образователния процес и преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Специфични цели на проекта: Обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до работа в мултикултурна образователна среда. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда. Създаване на педагогическа и творческа среда, която да провокира положителните страни от развитието на децата. Осъзнаване на нуждата от мултиетнически диалог и разбирателство. Засилване мотивацията на учениците за участие в образователния процес чрез реализиране на дейности, свързани с интегрираното обучение на учениците с различен етнически произход. Формиране на нагласи за работа в екип между ученици от различни етноси. Преодоляване на допуснати пропуски при овладяването на българския език. Ангажиране и включване на родители, настойници, общественост и обществени организации в образователния процес. Взаимно опознаване на учениците от различните етноси, развитие на техните интереси и възпитаването им в дух на толерантност. Формиране на познавателни, комуникативни, художествени умения у учениците от етническите малцинства.

            По проекта ще бъдат сформирани 7 клуба по интереси в трите училища, намиращи се на територията на община Смядово, в които ще се включат 152-ма ученици, включително ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми). Във всяко училище ще бъдат създадени родителски клубове, в които ще се обсъждат въпроси, свързани с образованието на децата и ранното отпадане на ученици  от образователната система. Ще бъдат назначени двама образователни медиатори за индивидуална работа с родителите и развиване формите на родителски мониторинг за качеството на образование във включените училища, както и други форми на родителско участие. По проекта ще бъдат назначени логопед и психолог, които ще предоставят специализирана помощ, както на учениците, така и на техните родители, с цел преодоляване на проблемите водещи до ранното отпадане от училище.

            В рамките на проекта ще бъдат организирани кампании за преодоляване на стереотипи и негативни нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и кампании за подкрепа на образованието в етнически смесена среда, организирани на училищно ниво с участието на представители от всички етноси.

  С изпълнението на проекта се цели да се отговори на конкретните нужди и да се постигне ефективно решаване на основните проблеми, свързани с образователната интеграция на учениците от етническите малцинства, чрез подобряване на образователната среда и активно социално приобщаване. Ще се повиши интереса към училищната институция, което от своя страна ще доведе до намаляване броя на безпричинните отсъствия. Децата едновременно ще опознаят и ще популяризират богатия фолклорен свят на различните етноси. Дейностите в различните клубове ще дадат възможност за изява на талантливи деца и ще насърчи участието на родителите в образователния процес, ще се преодолеят негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

    Община Смядово води целенасочена политика за постигането на значими и устойчиви резултати в сферата на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства в рамките на цялата община, което съответства на целите на Стратегията на общината за интегриране на ромите (2012-2020) и плана към нея. Община Смядово ще продължи да следва политика на  развитие на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства и ще се стреми да предложи все повече възможности за обучение и възпитание на децата и учениците, живеещи на територията на общината, независимо от етническия им произход.


06/06/2019

ПОКАНА

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Смядово, като бенефициент по проект BG05M2OP001-3.002-0039 “Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-3.002-0039-C01 по процедура № BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на дейностите по проекта.

Пресконференцията ще се състои на 24.06.2019 г. (понеделник) от 14:00 ч. в Конферентната зала на Музеен комплекс - гр. Смядово, ул. „Йордан Овчаров” № 4.

Каним всички желаещи — учители, ученици, преподаватели, родители, представители на медиите и широката общественост, да присъстват на събитието!


06/06/2019

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 24.06.2019 г. (понеделник) от 14:00 ч. в Конферетната зала на Музеен комплекс – гр. Смядово, ул. „Йордан Овчаров” № 4 ще се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на дейностите по проект   № BG05M2OP001-3.002-0039 “Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-3.002-0039-C01 по процедура № BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Стойността на проекта е 272 953, 80 лв., от които 232 010, 73 лв. (85%) финансиране от ЕСФ и 40 943, 07 лв. (15%) Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта беше 24 месеца.

Община Смядово е бенефициент в партньорство със сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ гр. Велико Търново, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово, ОУ “Васил Априлов“ с. Риш и ОУ „Христо Ботев“ с. Янково.

Общата цел на проект „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ беше  да се подобрят условията за равен достъп до училищно образование, да се засили  мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес, да се включат родителите в образователния процес и да се преодолеят негативните обществени нагласи, основани на етнически произход.

С изпълнението на проекта се постигна ефективно решаване на основните проблеми, свързани с образователната интеграция на учениците от етническите малцинства, чрез подобряване на образователната среда и активно социално приобщаване. Децата имаха възможност да опознаят и популяризират богатия фолклорен свят на различните етноси. Изпълнението на дейностите по проекта предостави поле за изява на талантливи деца и насърчи участието на родителите в образователния процес.

Категория: