Република България ● Община Смядово

Езици

Проект №BG05M9OP001-2.101-0042 „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“

четвъртък, 16.04.2020 г.
Категория: 

Община Смядово в партньорство с Община Ветрино стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.101-0042 „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“, съгласно Договор №BG05M9OP001-2.101-0042-C01 от 15.04.2020 г. по процедура №BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент – 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Договор: №BG05M9OP001-2.101-0042-C01

Бенефициент: Община Смядово

Партньор: Община Ветрино

Наименование на проекта: „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“

Обща стойност на проекта: 111 180.00 лв., от които 94 503.00 лв. по линия на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и 16 677.00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 16.03.2020г.

Край на проекта: 31.12.2020г.

Повече информация тук (352.3 KB, PDF).


21/04/2020 г.

Процедура за подбор на персонал

Обявление (376.08 KB, PDF)

Документи за кандидатстване (281.06 KB, ZIP)


23/09/2020

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЕРСОНАЛ КЪМ ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

Документи за изтегляне:

Обявление (255.14 KB, PDF)

Заявление (127.5 KB, DOC)

Автобиография (120.5 KB, DOC)

Декларация при кандидатстване (124.5 KB, DOC)

Уведомление за защита на личните данни (125.5 KB, DOC)