Република България ● Община Смядово

Езици

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“

петък, 15.02.2019 г.
Категория: 

 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони.“

Бенефициент

ОБЩИНА СМЯДОВО

 

Информация (275.73 KB, PDF)