Република България ● Община Смядово

Езици

Проект „Сред семейство и приятели в домашен уют“

четвъртък, 01.12.2016 г.
Категория: 

Проект „Сред семейство и приятели в домашен уют“

Община Смядово съвместно с Фонд „Социална закрила“ осигури финансиране за закупуване на оборудване и обзавеждане по проект „Сред семейство и приятели в домашен уют“ за нуждите на преустроената сграда от здравен дом в „Защитено жилище за възрастни хора с психични увреждания“ в с. Янково. Осигуреното финансиране е в размер на 17 348,85 лв. с ДДС и се изпълнява в периода 01.09.2016- 12.12.2016 г.

С изпълнението на проект "Сред семейство и приятели в домашен уют" завърши подготовката на ново защитено жилище с капацитет за 8/осем/ ползватели на тази социална услуга, предназначено за лица със средна и по-ниска степен на психични увреждания и представляващо част от Общинската стратегия и набелязани конкретни мерки за деинституционализия на хората с психични разстройства, включването им в общността, съобразно териториална близост до роднини и приятели, родни и предпочитани места.

По проекта е доставено обзавеждане и оборудване, осигуряващо:

-обезпеченост на всички помещения с необходимото обзавеждане за спазване санитарно-хигиенните изисквания, т.ч. за лична хигиена, отопление, вентилация;

-обезпеченост на спални помещения, оборудвани с легла, гардероби, индивидуални шкафове с осигурена възможност на всеки потребител да съхранява и разполага с непрекъснат достъп до личните си вещи, облекло и обувки и пр.;

-обзаведена дневна с удобства за социални контакти, с комфортни условия за свободно време и задоволяване културни интереси;

-обезпеченост с необходимото обзавеждане, кухненски електроуреди и посуда във връзка със "Стандарти и критерии за хранене" и с възможност за самостоятелно приготвяне на храна от потребителите;

-обзаведено перално помещение, обезпечаващо условия за грижа и поддържане на бельо и дрехи и с възможности за самостоятелно пране и гладене, умения за безопасно използване на битови електроуреди и пособия, перилни и пр. хигиенни препарати;

- специален шкаф за безопасно съхранение на лекарствата, във връзка със "Стандарти и критерии за здравни грижи";

-обзаведено помещение с наличие на компютърни системи и с условия и удобства за обучение и образователен процес, писане, рисуване, ръкоделие и пр. терапевтични дейности.

-обзавеждане, гарантиращо подходящи условия за работата на персонала, в т.ч. и за съхраняване документация, лични досиета на потребителите и пр. при спазване на изискванията за поверителност, достъпност и съхранение;

-обезпеченост с всички необходими материални условия за участие на потребителите в дейностите и тяхната организация.

01.12.2016г.

Проект „Сред семейство и приятели в домашен уют“ | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.