Република България ● Община Смядово

Езици

Протокол на ОД "Земеделие" ШУМЕН

сряда, 12.07.2017 г.
Категория: 

Протокол № 1 (131.86 KB, PDF) за разпределие на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 4 от Държавния поземлен фонд